Công ty CP UIL Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP UIL Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP UIL Việt Nam

- Là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, từ Hàn Quốc

- Thành lập năm 2010

- Sản xuất linh kiện điện tử, sản phẩm chủ yếu là : Vỏ điện thoại, khay đừng sim, nút điện thoại ....

- Khách hàng chính hiện tại là samsung và các vendor khác của samsung