CÔNG TY CP XÂY DỰNG SHC VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty CP xây dựng SHC Việt Nam được thành lập năm 2012, tập trung mảng thi công xây dựng hoàn thiện

THÔNG TIN CÔNG TY

SỐ 45 LK 16, PHƯỜNG LA KHÊ, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ