Công ty CPTĐ Hoa Sen - Chi Nhánh Tỉnh Lạng Sơn

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Nà Soong, Yên Trạch, Cao Lộc, Lạng Sơn

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội