Công ty CPTM Chaang Việt Nam

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Còn 15 ngày để ứng tuyển

Địa chỉ công ty

Khu đô thị Vĩnh hoàng, hoàng mai, hà nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội