Công ty CPTM Chaang Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CPTM Chaang Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CPTM Chaang Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty CPTM Chaang Việt Nam Tuyển dụng

Sales admin

31/03/2020
Hà Nội
Toàn thời gian

Kế Toán Tổng Hợp

31/03/2020
Hà Nội
Toàn thời gian