TopCV sẽ tiền hành bảo trì nâng cấp hệ thống từ 00:00 ngày 28/5/2020 đến 06:00 ngày 28/5/2020. Quý khách vui lòng kết thúc thao tác và lưu dữ liệu trước thời gian này. TopCV xin trân trọng cảm ơn!

công ty DealersEDGE Asia chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của công ty DealersEDGE Asia, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu công ty DealersEDGE Asia

DealersEDGE Asia is a company dedicated to providing comprehensive sales and marketing solutions to Car Dealers and Automotive Manufacturers in South-East Asia.

Our services include: 

-Sales Training & Coaching 

-Automotive Retail Consulting 

-Marketing Consulting 

-Digital Marketing Solutions 

-Mystery Shopping 

-Sales Recruitment 

We help Dealers and Manufacturers providing the best possible customer experience through focusing on proven and highly successful automotive retail processes, best practices and continuous monitoring and improvement processes. 

We help to identify the improvement areas, design and deliver dedicated sales training and coaching programs for high performance results. 

Our team members have extensive experience in the automotive industry with proven track records for success. 

DealersEDGE seeks to do business with customer-focused organizations that achieve profits and sales based on that customer focus.