Công ty DigiEx Group

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

DigiEx Group is a leading Innovative Technology Company based in US and Vietnam. Our innovative IT solutions have added value to businesses worldwide and focus on performance. We are specialized in Cloud Solutions & Custom Software Development

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Quang Trung Software City HCMC, Vietnam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội