GIỚI THIỆU CÔNG TY

Là công ty hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm. 
Sản phẩm do chính công ty sản xuất 
Có dấu của bộ y tế cấp phép

THÔNG TIN CÔNG TY

85 Vũ Tông Phan

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ