CÔNG TY GIẤY TISSUE SÔNG ĐUỐNG

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Hình thành từ năm 1976, sau nhiều lần thay đổi tên gọi, cơ cấu tổ chức để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ đất nước đến ngày 29/04/1995 theo Quyết định số 256/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Giấy Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sản xuất, lưu thông, sự nghiệp về ngành giấy thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ và các đơn vị sản xuất kinh doanh nguyên liệu giấy thuộc Bộ lâm nghiệp và các địa phương.

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN:

Tổng công ty Giấy Việt Nam phấn đấu phát triển bền vững thành một Tổng công ty hàng đầu về sản xuất bột giấy và giấy trong khu vực ASEAN vào năm 2020.

SỨ MỆNH:

Tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống được các thế hệ CBCNV Tổng công ty xây dựng, vun đắp.

Duy trì sản xuất bền vững, không ngừng gia tăng lợi ích cho CBCNV, cổ đông, khách hàng và đóng góp ngày càng nhiều cho cộng đồng, xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Trách nhiệm, sáng tạo, đoàn kết, chất lượng.

TRIẾT LÝ KINH DOANH:

Hiệu quả, bền vững.

Đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm với xã hội.

Sự thịnh vượng của khách hàng là sự thành công của VINAPACO.


THÔNG TIN CÔNG TY

672 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ