Công ty liên doanh phân bón Hữu Nghị

phanbonhuunghi.vn

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội