Công Ty REMANn

http://remann.com.vn/

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

REMANn Co. là một doanh nghiệp xã hội với các hoạt động tái chế, tái sử dụng và tái tạo các thiết bị điện tử không sử dụng.

Chúng tôi sản xuất và bán lại máy tính được tái tạo với chức năng thích hợp thông qua việc tân trang và nâng cấp các máy tính đã qua sử dụng. Chúng tôi bảo vệ môi trường thông qua việc tuần hoàn tài nguyên thiên nhiên và góp phần thu hẹp khoảng cách số.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

44 duong Nguyen Thi Thap, Khu dan cu Him Lam, phuong Tan Hung, Quan 7, Thanh pho HCM, Vietnam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội