Công ty tài chính quốc tế Fubon

https://www.fubonlife.com.vn/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Ngày 15 tháng 12 năm 2010, Công ty Tài chính quốc tế Fubon được thành lập Tập đoàn tài chính Fubon gia nhập thị trường Việt Nam trên các lĩnh vực: nhân thọ, bảo hiểm tài sản, ngân hàng,chứng khoán, nhằm hình thành mạng lưới tài chính hoàn thiện

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tòa Discovery Complex ,số 302 Đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội