Công ty Texas Bosker LLC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Texas Bosker LLC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Texas Bosker LLC

  • Công ty làm việc cung cấp sản phẩm tôm thẻ chân trắng, tôm sú, sắp tới là bạch tuộc, mực và mực mang từ các nhà máy ở Ấn Độ cho thị trường Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Việt Nam
  • Công ty hiện có nhân sự tại Trung Quốc để làm việc với khách hàng Trung Quốc