Công ty TNHH ANMA Marketing

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Chi tiết: tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị

2. Xây dựng chiến lược marketing cho thương hiệu, sản phẩm

3. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận để đưa ra các đề xuất phù hợp cho thương hiệu

4. Đưa ra các giải pháp về truyền thông để định vị thương hiệu

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

190 Bạch Đằng

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội