Công ty TNHH ANMA Marketing

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH ANMA Marketing chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH ANMA Marketing, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH ANMA Marketing

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Chi tiết: tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị

2. Xây dựng chiến lược marketing cho thương hiệu, sản phẩm

3. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận để đưa ra các đề xuất phù hợp cho thương hiệu

4. Đưa ra các giải pháp về truyền thông để định vị thương hiệu