Công ty TNHH Bắc Kim Thang

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Bắc Kim Thang hoạt động theo mô hình kinh doanh trạm dừng chân và nghỉ dưỡng nông nghiệp tự nhiên.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Ấp 1, Xã Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội