CÔNG TY TNHH BACOOR VIỆT NAM

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Còn 24 ngày để ứng tuyển

Còn 6 ngày để ứng tuyển

Địa chỉ công ty

Tòa nhà Nguyễn Lâm, số 133 Đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội