GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Sản xuất gia công bản mạch điện tử .

TUYỂN DỤNG

1

THÔNG TIN CÔNG TY

THÔN YÊN KHÊ - XÃ SONG KHÊ - TP BẮC GIANG - TỈNH BẮC GIANG

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ