Công ty TNHH CALISTA STUDIO

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Kinh doanh dịch vụ hàng hóa

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội