GIỚI THIỆU CÔNG TY

Cashwagon nhà cung cấp các khoản vay tiêu dùng ngắn hạn dẫn đầu thị trường, gần đây đã bắt đầu mở rộng ở châu Á và hiện đang bước vào thị trường Việt Nam. Sự tăng trưởng nhanh chóng của công ty là kết quả của việc sử dụng cẩn thận công nghệ tài chính để tiếp cận và phục vụ thị trường của mình. Công ty cung cấp các giải pháp tài chính nhanh và nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tài chính hàng ngày và ngay lập tức của người Việt Nam. Có một cách tiếp cận sáng tạo và liền mạch, chúng tôi đang hình thành một ngành công nghiệp cho vay tiêu dùng để phục vụ khách hàng của chúng tôi với đạo đức kinh doanh cao và minh bạch.

THÔNG TIN CÔNG TY

7A, tầng 7, Tòa nhà Nice, 467 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ