Công ty TNHH Cây Xanh Hương Lộc

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Cây Xanh Hương Lộc xây dựng đội ngũ tận tâm, thái độ tích cực, chính trực, xuất sắc, chuyên nghiệp, thành công bằng việc xây dựng văn hóa công ty lành mạnh, tạo ra môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện và vui vẻ, kết hợp với việc thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng, tạo cơ hội phát triển để tất cả nhân viên đều cảm thấy hào hứng và hạnh phúc.

THÔNG TIN CÔNG TY

Tố Hữu, phường An Đông, TP Huế

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ