Công ty TNHH Chả cá Hàng Sơn

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

CÔNG TY TNHH CHẢ CÁ HÀNG SƠN 

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động với nhiều ngành nghề trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, với nhiều cơ sở và chi nhánh tại Hà Nội

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội