Công ty TNHH Chả cá Hàng Sơn

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY TNHH CHẢ CÁ HÀNG SƠN 

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động với nhiều ngành nghề trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, với nhiều cơ sở và chi nhánh tại Hà Nội

THÔNG TIN CÔNG TY

Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ