CÔNG TY TNHH CHINA ECOTEK VIỆT NAM

cevc.com.vn

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Khu phố Phước Lập, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội