CÔNG TY TNHH CHIRORO-NET VIỆT

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty Chiroro- Net Việt là công ty thuộc lãnh vực IT-Phần mềm, được thành lập với 100% vốn đầu tư từ công ty Chiroro-Net Nhật Bản.

Tuyển dụng

Còn 20 giờ để ứng tuyển

Địa chỉ công ty

85 Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội