Công ty TNHH CKHR Consulting

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty tuyển dụng nhân sự đa ngành nghề

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

60 Nguyễn Đình Chiểu

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội