CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIỆT NHẬT

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIỆT NHẬT 

THÔNG TIN CÔNG TY

Lô CN2- KCN Nam cầu kiền- Kiền bái- Thủy Nguyên- hải Phòng

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ