Công ty TNHH Công nghệ Đĩnh Sáng Lợi (Việt Nam)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

THÔNG TIN CÔNG TY

Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ