Công ty TNHH Công nghệ Đĩnh Sáng Lợi (Việt Nam)

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội