Công ty TNHH Dae Myung Construction Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Dae Myung Construction Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Dae Myung Construction Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Dae Myung Construction Việt Nam

Thiết kế kết cấu thép, dựng 3D model, sắp xếp các kích thước bản vẽ, tính khối lượng công trình ....

Công ty TNHH Dae Myung Construction Việt Nam Tuyển dụng