GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Daeil Aqua (Việt Nam) là công ty con của công ty Daeil Aqua Co., Ltd có trụ sở chính tại Busan, Hàn Quốc. Là công ty được thành lập từ năm 1994 và đi đầu trong trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế Tháp giải nhiệt.

THÔNG TIN CÔNG TY

số mới 51, Hưng Thái 1, phường Tân Phong, Quận 7.

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ