Công Ty TNHH ĐÀO TẠO VÀ DỊCH THUẬT TIẾNG TRUNG KIM OANH

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

 Mô tả Ngành chính

- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

- Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

- Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.

- Cung ứng lao động tạm.

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động.

TUYỂN DỤNG

1
Nhân Viên Tư Vấn Khóa Học

THÔNG TIN CÔNG TY

12S2 KDC An Hoà 2 - An Bình - Biên Hoà - Đồng Nai

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ