Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Siêu Trí Tuệ (SuperMind Co., Ltd.)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Siêu Trí Tuệ (SuperMind Co., Ltd.) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Siêu Trí Tuệ (SuperMind Co., Ltd.), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Siêu Trí Tuệ (SuperMind Co., Ltd.)

Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Siêu Trí Tuệ (SuperMind Co., Ltd.) được thành lập năm 2009 tại TP. Hồ Chí Minh. Hội đồng thành viên của công ty gồm các cử nhân, thạc sĩ trong và ngoài nước, có kiến thức về lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục… Mục tiêu của Công ty là cung cấp các sản phẩm giáo dục cho lứa tuổi mầm non, tiểu học, bắt đầu bằng chương trình Toán tính nhanh – SpeedMath. Sau nhiều năm hoạt động, đến nay Công ty có thêm các chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và đối tác liên kết tại các tỉnh và thành phố khác. Ngoài ra, Công ty có mối quan hệ rộng khắp với các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn và các tổ chức giảng dạy toán bàn tính ở các nước trong khu vực và trên thế giới.