CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC & TMDV Y TẾ HẠNH PHÚC

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty hoạt động trong lĩnh vực đo khám sàng lọc tật khúc xạ mắt cho học sinh, trong các trường học và cơ sở giáo dục trong cả nước.

THÔNG TIN CÔNG TY

P807CT8B KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ, GIA LÂM, HÀ NỘI

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ