CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIA BẢO

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Xây dựng nhà các loại.

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng công trình công nghiệp, xây dựng đường hầm, các công trình thể thao ngoài trời.

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công nghiệp.

 Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.

 Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.

 Thiết kế quy hoạch xây dựng.

 Thiết kế quy hoạch xây dựng.

 Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

 Thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế cấp thoát nước công trình.

 Tư vấn xây dựng.

 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

 Tư vấn đấu thầu.

 Khoáng sản xây dựng.

 Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thẩm tra thiết kế cấp thoát nước công trình. Lập dự toán công trình. Thẩm tra dự toán công trình xây dựng.

- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng.

- Buôn bán đồ dùng khác cho gia đình.

- Lắp đặt hệ thống điện.

- Hoàn thiện công trình xây dựng.

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.

- Đại lý, môi giới, đấu giá.

- Chuẩn bị mặt bằng, san lắp mặt bằng.


THÔNG TIN CÔNG TY

15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ