CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & TMDV HIẾU ĐỨC

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

TẦNG 5, SỐ 92, đường MỄ TRÌ HẠ, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI.

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội