Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Negen

https://negen.com.vn

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NEGEN được thành lập năm 2015 là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, đã thi công nhiều công trình trên tất cả các lĩnh vực của ngành xây dựng: Công trình giao thông, công trình hạ tầng – kỹ thuật, công trình dân dụng…


Đối với Công ty nhân lực là tài sản quý giá, là yếu tố nền tảng và then chốt cho sự phát triển nội lực mạnh mẽ của Công ty. Quan điểm quản trị nhân sự của Công ty là tạo dựng một môi trường làm việc hiệu suất cao, kết nối và phát huy tất cả sức mạnh cá nhân tạo thành sức mạnh tập thể để cùng phát triển doanh nghiệp một cách bền vững, cải thiện các điểm yếu bằng các chương trình đầo tạo, hưỡng dẫn, kèm cặp và cố vấn, trao đổi chia sẻ trong công việc để phát triển nguồn lực nội tại.

Lịch sử phát triển:

- Năm 2015 Thành lập CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NEGEN

- Năm 2017 Tăng tổng tài sản lên 22,8 tỷ

- Năm 2019 Tăng tổng tài sản lên 48 tỷ

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

75 Phạm Đôn Lễ, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội