GIỚI THIỆU CÔNG TY

Sản xuất sản phẩm từ plastic

Chi tiết: Sản xuất vỏ điện thoại, vỏ màn hình điện thoại, phụ kiện điện thoại bằng platic

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm Công ty sản xuất

Bán buôn tổng hợp

Lắp ráp các loại bản lề xoay

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại  - Gia công các sản phẩm Công ty sản xuất (vỏ điện thoại, vỏ màn hình điện thoại, phụ kiện điện thoại bằng plastic, bản lề xoay)


THÔNG TIN CÔNG TY

Lô CN- 02, KCN Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ