Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Diamond Glory

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Diamond Glory hoạt động trong lĩnh vực Tài chính, chuyên cung cấp dịch vụ nhắc thanh toán qua điện thoại.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

139 đường Cầu Giấy, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội