Công ty TNHH điện - điện tử Mê Trần Bình Xuyên

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH điện - điện tử Mê Trần Bình Xuyên


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Lô M, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội