GIỚI THIỆU CÔNG TY

DOANH NGHIỆP DIỆP CHI
- chính thức hoạt động ngày 30/3/2016
Với nhu cầu ăn, mặc ngày càng phát triển cty với mong muốn tạo ra những giá trị mở rộng ra khắp mọi thị trường.
Chúng tôi mong muốn tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp hiện đại và tạo công ăn việc làm cho nhiều người nhiều người
Quy mô công ty 25-99 nhân viên

THÔNG TIN CÔNG TY

Hải Châu, Đà Nẵng

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ