CÔNG TY TNHH DKIV

http://dkiv.vn/

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

We are DKiV, an outsourcing compay with Dki as holding company placed in Minami, Fukuoka, Japan. Our Dkiv’s operation was launched on May 22nd 2018. Our mission is not only meeting customer’s orginal requirement but also aiming at improving and creating better things to contribute effectively to customer’s products. We truly want to become a place that customer can put trust in, a place that all member can seem to get the feeling being a part of Dkiv family.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

05 Đồng Nai, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội