Công Ty TNHH DP Tường Nguyên

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công Ty với phương châm phát triển nghành nghề thực phẩm, y tế thị trường trong nước và mở rộng ra quốc tế, liên tục đẩy mạnh sự phát triển tiên tiến công nghệ, dịch vụ và phát triển năng lực công nhân viên.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Thành Phố HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội