công ty TNHH Đức Minh Bắc Ninh

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Cung ứng việc làm khu vực Bắc Ninh

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

khu sơn đông-phường nam sơm, TP Bắc Ninh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội