GIỚI THIỆU CÔNG TY

* Mô tả công việc
-Thực hiện, quản lý, kiểm tra công tác kế toán để đảm bảo tính chính xác, kịp thời, quản lý sổ sách kế toán chi nhánh. Kiểm soát các loại hóa đơn, tiếp nhận và kiểm tra chứng từ kế toán
- Quản lý và theo dõi các khoản nợ phải trả, các khoản phải thu;
- Kiểm tra, đối chiếu báo cáo quỹ với thủ quỹ;
- Tổng hợp các số liệu và lập báo cáo các nghiệp vụ kế toán phát sinh;
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác theo yêu cầu của cấp trên

ĐÁNH GIÁ

Hiện chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá

Đánh giá của bạn về công ty này?

THÔNG TIN CÔNG TY

Dĩ An Bình Dương

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ