Công ty TNHH Dựợc Phẩm Lê Nhi

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

* Mô tả công việc
-Thực hiện, quản lý, kiểm tra công tác kế toán để đảm bảo tính chính xác, kịp thời, quản lý sổ sách kế toán chi nhánh. Kiểm soát các loại hóa đơn, tiếp nhận và kiểm tra chứng từ kế toán
- Quản lý và theo dõi các khoản nợ phải trả, các khoản phải thu;
- Kiểm tra, đối chiếu báo cáo quỹ với thủ quỹ;
- Tổng hợp các số liệu và lập báo cáo các nghiệp vụ kế toán phát sinh;
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác theo yêu cầu của cấp trên

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Dĩ An Bình Dương

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội