Công Ty TNHH Dược Phẩm Tâm Nhân

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Sứ mệnh:

Tâm Nhân luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng một niềm tin bền vững trong khách hàng, trong các đối tác, trong cộng đồng, trong ban lãnh đạo và trong từng nhân viên nhằm mang lại cho họ những giá trị cao nhất bằng cách:

* Đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cơ cấu, chủng loại, số lượng và chất lượng, tăng cường công tác quản lý.

* Tiết kiệm giảm chi phí lưu thông để có giá bán hợp lý, ổn định.

* Xây dựng thương hiệu, phát triển kênh phân phối và kinh doanh

Tầm nhìn:

* Phát triển ngành công nghiệp Dược Việt Nam thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao năng lực sản xuất trong nước và kiện toàn hệ thống cung ứng dược phẩm của Việt Nam để chủ động cung ứng thường xuyên, kịp thời và đủ sản phẩm có chất lượng, giá cả hợp lý, sử dụng sản phẩm an toàn, hiệu quả phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và thế giới.

Giá trị cốt lõi:

- Lấy chất lượng sản phẩm làm cam kết trong hoạt động kinh doanh.

- Xây dựng mối quan hệ tôn trọng và văn hóa đặt trên nền tảng đạo đức giữa:

Doanh nghiệp với cán bộ nhân viên

Doanh nghiệp với đối tác

Doanh nghiệp với cộng đồng người tiêu dùng.

THÔNG TIN CÔNG TY

34 Phan Văn Hớn, p.Tân Thới Nhất, q.12

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ