Công Ty TNHH DV ĐT XD Đại Thịnh Vượng

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

1. Thực hiện chế độ BHXH cho nhân viên công ty

2. Soạn thảo hợp đồng lao động, các loại quyết định, văn bản công ty

3. Theo dõi các loại hợp đồng

4. Sàn lọc hồ sơ ứng viên và liên hệ ứng viên

5. Sắp xếp lịch phỏng vấn


Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

13 Nguyễn Công Hoan, P.3, Quận. Bình Thạnh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội