Công Ty TNHH Dynamix Material Science

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Lô CN 02-5, Khu công nghiệp bình xuyên 2, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội