CÔNG TY TNHH ECLAIM

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

CÔNG TY TNHH ECLAIM, Hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giám định và giải quyết bồi thường bảo hiểm, là đối tác của các công ty bảo hiểm và công ty môi giới bảo hiểm hàng đầu Việt Nam


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

05th Floor, Vang Xuan Tower, 26 Street 40, Thao Dien Ward, District 2, HCMC, Vietnam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội