Công Ty TNHH EGF International (Việt Nam)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Cung cấp các Sản phẩm, Phương thức và Dịch vụ cốt lõi của EGF Đầu mối liên hệ duy nhất được hỗ trợ bởi tổ chức kinh nghiệm Cơ quan đáng kể về công việc và Giao tiếp xuất sắc Cơ hội có thể định lượng được cả tiết kiệm chi phí và tiết kiệm thời gian

Lĩnh vực: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển

THÔNG TIN CÔNG TY

Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ