Công Ty TNHH Elara

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công Ty TNHH Elara

Nền tảng ứng dụng kinh tế chia sẻ: Hàng hóa và nền tảng bán hàng dành cho shop online

- Ứng dụng: beshop

- website: www.beshop.vn

Địa chỉ văn phòng làm việc :

51 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

51 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội