Công ty TNHH Elentec HCM Vina

www.elentec.co.kr

500-1000 nhân viên

Giới thiệu công ty

- Công ty vốn Hàn Quốc

- Sản xuất linh kiện điện tử cung cấp cho Samsung

- Quy mô: 500 công nhân viên

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

KCN Nhơn Trạch , Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội